Den här webbplatsen ägs och administreras av Rotarydistrikt 2370 som ingår i Rotary International. Distriktet är tillsammans med de Rotaryklubbar som ingår i distriktet personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som lagrats i vårt verksamhetsstöd.
 
Denna sida beskriver först hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen, därefter hur vi hanterar personuppgifter för våra medlemmar och intressenter. 
 

Så här hanterar vi personuppgifter på webbplatsen

Vid besök enbart på den publika webbplatsen

När du enbart besöker de publika delarna av vår webbplats lagrar vi inte in någon personligt identifierbara uppgifter om dig. Vi kan använda Google Analytics för statistik- och utvecklingsändamål, men vi samlar inte in personuppgifter eller lagrar din IP-adress lokalt. Det innebär att vi inte kan spåra enskilda användare så länge du inte själv lämnar informationen genom att fylla i och skicka in ett formulär, till exempel för att kontakta oss eller anmäla dig som gäst vid ett av våra evenemang.
 

Vid inloggning på webbplatsens medlemsområde

När du loggar in på medlemsområdet loggas din användning av tjänsterna inklusive data om webbläsare, operativsystem etc. av Infotech Business Centre Inc., Ontario, Kanada. Företaget har vårt uppdrag som personuppgiftsbiträde och hanterar vårt verksamhetsstöd ClubRunner.
 
För att hålla reda på ditt besök i medlemsområdet och även känna igen dig vid kommande besök används cookies som lagras i din webbläsare. Om du inte accepterar dessa cookies kan du ställa in i din webbläsare att blockera dem. Men detta kommer sannolikt innebära att vissa funktioner i medlemsområdet upphör att fungera.
 

Så här hanterar vi personuppgifter för våra medlemmar och intressenter

Om du är medlem i klubben

Om du är medlem i en Rotaryklubb som ingår i distriktet kommer de personuppgifter som behövs för att hantera ditt medlemskap att lagras i distriktets och klubbens verksamhetsstöd ClubRunner. Du har full insyn i denna lagring och kan när som helst själv ändra eller komplettera dina uppgifter. Du kan dock inte radera de uppgifter som krävs utan att samtidigt avsluta ditt medlemskap.
 

Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med reglerna i GDPR.
  • Är du medlem i en Rotaryklubb som ingår i distriktet så lagras dina personuppgifter och andra data för ditt medlemskap enligt de regler i GDPR som gäller för att vi ska kunna behandla och utföra de uppdrag som ditt medlemskap innebär (GDPR artikel 6.1.b).
  • Är du inte medlem i någon klubb i distriktet och anmäler dig till ett evenemang så lagras dina lämnade uppgifter enligt de regler i GDPR som gäller för att vi ska kunna utföra det du har uppdragit åt oss genom din anmälan (GDPR 6.1.b).
  • Är du intressent och därför har lagts in som mottagare av information lagras dina lämnade uppgifter enligt reglerna i GDPR om samtycke (GDPR 6.1.a).
Behandlingen av personuppgifterna sker i vårt verksamhetsstöd ClubRunner. Att behandlingen, som sker i Kanada och USA, är legal i enlighet med GDPR säkerställs av ett Data Processing Agreement mellan Infotech Business Centre Inc. och distriktet. Avtalet är upprättat i samarbete med svensk expertis på GDPR och omfattar bland annat de standardklausuler som EU-kommissionen kräver för att säkerställa GDPR vid behandling av personuppgifter i tredje land.
 

Hur använder vi den personuppgifterna?

Vi använder dina personuppgifter huvudsakligen för att skicka ut information rörande Rotarys verksamhet till medlemmar i distriktets klubbar och övriga personer i databasen.
 
Vi delar även utvalda delar av dina personuppgifter med leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till dessa för att utföra uppdrag på våra vägnar, till exempel att skicka ut medlemstidningen Rotary Norden.
 

Hur kan du radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter?

Du som är medlem i en Rotaryklubb ingående i distriktet kan inte radera dina personuppgifter utan att samtidigt avsluta ditt medlemskap. Du kan dock själv genom integritetsinställningarna i din medlemsprofil i ClubRunner styra hur dina personuppgifter ska kunna sökas, visas och delas med andra. Du kan göra detta i tre nivåer: Klubb, Distrikt och My Rotary (Rotary International).
 
Du som inte är medlem kan när som helst få information om, uppdatera och radera dina personuppgifter permanent genom att skicka ett meddelande till klubben med kontaktfunktionen på webbplatsen.
 

Om du tycker vi gör något fel

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att framföra detta genom att skicka ett meddelande genom kontaktfunktionen på webbplatsen.
 
Det är även din rättighet att kontakta tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten, om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter.