RI-integration

ClubRunner UPDATE MyRotary

ClubRunners integration med RI/MyRotary sker i realtid så att ändringar i CR slår igenom direkt i RI-registret. 

ClubRunner  READ MyRotary

Ändringar som görs direkt i RI/MyRotary uppdateras i CR endast om klubben markerar Receive Data From Rotary? på inställningssidan för RI integration (se nyhet nedan). 
 
Registeransvarige i klubben bör åtminstone inför halvårsfakturorna använda funktionen RI medlemssynkning  (Jämför och synka i startsidans block - se bilden till höger) för att kontrollera att inga avvikelser i medlemsstatus har uppstått mellan ClubRunner och RI.
 

NYHET (maj 2023): Ändringar hos RI synkas till CR

Om klubben markerar Receive Data From Rotary? på inställningssidan för RI integration, då aktiveras "RI 2-way True Sync" vilket bör minska risken för avvikelser mellan CR och RI-registren. Se ClubRunners supportartikel.
 
Rekommendation: Markera alla fält utom e-post för synk från RI. Det tar bort risken att rätt e-post i CR skrivs över av gammal e-post i RI-registret, se nedan "Ändrad e-post vill inte synka till RI?"

 

Sekretessinställningar

På sidan RI integration/RI integrationsinställningar bör alla fälten vara markerade för att inte begränsa synkroniseringen på klubbnivå. Utifrån denna klubbinställning kan medlem själv i sin medlemsprofil undanta fält från synkronisering med RI (flik Sekretess).