Tidningsval finns i Min profil

Val av tidningar finns i medlemsprofilens flik Rotary under avsnittet Rotary medlemsutmärkelser och tidningsval.

Det är obligatoriskt för aktiva medlemmar att prenumerera på en tidning, antingen en regional dvs för oss Rotary Norden, eller Rotary Magazine.
 

Rotary Norden

RN går att läsa 
 

Rotary Magazine

Rotary Magazine (f d The Rotarian) faktureras av RI på klubbens halvårsfaktura.