TECKNINGSLISTOR

Hantera frivilliga arbetspass

ClubRunners teckningslistor för frivilliga (Volunteers) är användbara för arrangemang där arbetsuppgifter och arbetspass ska organiseras och besättas med frivilliga medlemmar och icke-medlemmar.
 
Bilden till vänster visar en typisk lista: två olika roller med vardera tre frivilliga per pass.
 
Klubbmedlemmar kan teckna sig och även teckna gäster (icke-klubbmedlemmar). För att icke-medlemmar ska kunna teckna sig själva direkt behöver klubben ett tilläggsabonnemang: se Enhanced Signup Module.
 
Läs mer på ClubRunners supportsidor Volunteers & Signups (engelska).

Anmälan med antalsgräns

Funktionen teckningslista kan förstås också användas för bokningar till evenemang med begränsat antal platser (anmälningsfunktionen i Evenemang hanterar f n inte max-antal och reservlista). 
 
Bilden till vänster visar en rapport av teckningslista med 13 anmälda till max 20 lunchplatser samt 5 reservplatser (med en anmäld reserv!). För medlemmar är det mycket enkelt att teckna sig, eftersom namn, e-post och telefon hämtas från medlemsregistret.
 
Listorna struktureras i Grupp, Uppgift, Antal per uppgift. I exemplet nedan är den trevliga uppgiften att äta lunch!