Nyhetsbrev ökar klubbens synlighet

Nyhetsbrev (= "veckobrev", "medlemsbrev" etc) är en kraftfull funktion i ClubRunner. Det går snabbt att ändra layout och innehåll för att göra olika nyhetsbrev till olika målgrupper om så önskas. Nyhetsbrev bör vara en huvudkanal i klubbens kommunikationsplan som ska styra hur ni arbetar mot olika målgrupper och med vilket syfte.
 
En bra modell kan vara medlemsbrev veckovis och till andra mottagargrupper nyhetsbrev med längre mellanrum.
 
Med ClubRunners olika sändlistor väljer man snabbt mottagargrupper och enskilda mottagare, och kan följa upp med statistik från utskicket, se supportsida Utskick.
 
Till vänster är fyra av ClubRunners f n nio färdiga mallar i olika design och för olika ändamål. När ni har ett nyhetsbrev som funkar för klubben, gör då en mall så att produktionen snabbas upp varje gång ett nytt nyhetsbrev ska ut (se längre ner på sidan).
 
Läs också supportsidan om Externa kontakter - de är ytterst viktiga som mottagare av nyhetsbrev och annan info från klubben.
 
Läs också supportsidan om SYNLIGHET - den avslutas med ett exempel på arbetsplan för klubben, där nyhetsbrev är en huvudkanal.
 
ClubRunner har bl a en guide för Nyhetsbrev (på engelska) och Best practice-tips.
 

2370-utbildningsfilmer

Korta filmer om att arbeta med nyhetsbrev:
  1. Gör nyhetsbrev från mall (10 minuter).
  2. Höj läsvärdet i klubbens nyhetsbrev (5,5 minuter).
  3. Gör mall för nyhetsbrev (23 minuter).
Distriktets första utbildningsfilm om nyhetsbrev (42 minuter) finns i vänsterspalten nedan (välj helskärmsläge eller öppna filmen i youtube). Filmen går igenom var nyhetsbrev publiceras i ClubRunner, hur man bygger nyhetsbrev och gör utskick samt uppföljning av utskick.