Lansering till medlemmarna

Följande bör finnas på plats i klubbens ClubRunner när medlemmarna bjuds in - annars ser det lite tomt ut, speciellt i mobil-appen:
 • några kommande evenemang (program)
 • några artiklar
 • webbsidan visar artiklar och kommande evenemang
 • webbsidan har gärna några lokala bilder i karusellen överst
 • medlemsprofilerna bör gärna ha medlemsfoto
Nedan finns två exempel för att bjuda in medlemmarna. Båda ger er möjlighet att träna på ClubRunners potential som kommunikationsverktyg.
 
Det finns förstås ett tredje (trivialt) sätt: skicka ett vanligt mail med länken till klubbwebben och kort instruktion om att skapa lösenord. Men varför inte utnyttja ClubRunners snygga kommunikationslösningar från början?

Tips för genomgång på möte

 • Visa hemsidan. Helst kunna säga att den är gjord för målgruppen externa besökare, i syfte att rekrytera medlemmar. Visa sådana element!
 • Gör reklam för mobilappen - se högerspalten.
 • Visa samlingssidan På gång i distriktet.
 • Visa inlogg till Medlemsområde och navigeringen från blocken på startsidan
 • Visa personlig profil. Nämn sekretessinställningar, möjlighet till biografitext.
 • Peka på funktionen Lägg till vän för att öka klubbens kontaktyta externt.
 • Visa Dokument (om ni hunnit lägga upp några).
 • Visa Sök medlem-funktionen (börja från distriktets hemsida för att visa menypunkten).
 • Om tid finns, visa 2370-film 3 om admin-funktioner.

Mobil-appen

Appen ger klubbens medlemmar enkel och snabb information: medlemsmatrikel, evenemang, artiklar, funktionärer - i både den egna klubben och i distriktets övriga klubbar! -  distriktsevenemang, distriktsfunktionärer och -artiklar.
 
Till evenemang med anmälan kan man anmäla sig genom appen, både sig själv och gäster. Även ändra sig och av-anmäla. Allt utan ny inloggning!
 
Koppla mobilen till projektorn och visa appen live, bl a hur enkelt det är att anmäla sig till möte (förbered så att det finns ett möte med anmälningsfunktionen aktiverad).
 
Komplettera eventuellt med 2370-filmen om hur mobilappen fungerar. ClubRunners app-film är en allmän reklamfilm på engelska.
 
Det är samma inloggningsuppgifter till mobil-appen som till klubbwebb och distriktswebb.