Klubbens externa kontakter är en strategisk resurs

En av de uppenbara styrkorna med ClubRunner är möjligheterna att kommunicera systematiskt med icke-medlemmar. De kan vara blivande medlemmar, sponsorer eller projektstödjare. Eller t ex frivilliga som hjälper till vid större evenemang utan att vara medlemmar.
 
Oavsett roll så måste dessa kontakter vårdas och utvecklas!
 
Första steget är att ha kontakterna registrerade. ClubRunner har en särskild menygrupp för detta (Kontakter). När ni har lagt in externa kontakter blir de valbara både gruppvis eller enskilt för alla sorters utskick – exempelvis nyhetsbrev, eventinbjudningar. Se bilden till höger.
 
Uppmana medlemmarna att lägga till kontakter i Mina vänner!
 

Öka klubbens synlighet bland icke-medlemmar!

Andra steget är att klubbens kommunikationsplan har en eller flera punkter som anger varför och hur de externa kontakterna ska hanteras. Ska de t ex få klubbens vanliga nyhetsbrev, eller ska de t ex en gång i månaden få ett särskilt nyhetsbrev? Ska de få inbjudningar till studiebesök etc? Kanske skicka särskilda mail till gruppen blivande medlemmar för att hålla dem varma?