Definiera målgruppen

Navigering och sidstruktur på klubbwebben bör utformas för att stödja klubbens kommunikation: vilka besökare vill vi engagera?
 
Är klubbwebben bara en anslagstavla för medlemmarna, eller är den en strategisk  kanal för att öka klubbens synlighet i samhället och att väcka externa besökares intresse för Rotary och för klubbens verksamhet? Läs mer på supportsidan Synlighet!
 
En genomtänkt webbstruktur ger nöjdare besökare. Det ska vara lätt att navigera och att hitta den information man söker. En arbetshypotes kan vara att en klubbwebb som intresserar externa besökare, den kommer också att gillas av medlemmarna. Medlemssidor kan samlas under en egen menypunkt så att de är lätt tillgängliga för medlemmar, men inte tar fokus från rekryteringsinriktningen för externa besökare.
 
Klubbwebben är lätt för externa besökare att hitta. Tappa inte bort dem genom att göra hemsidan bara för internt medlemsbruk!
 

Arbetsgång

  • Rita menyträd utifrån en målgruppsanalys: Vad är besökarna intresserade av, vilken information söker de?
  • Formulera tydliga menypunkter, vid behov med flera punkter i undernivåer. Utnyttja ClubRunners s k inbyggda sidor (se nedan Redigera menydel) som med fördel kan användas i menyträdet.
  • Vilka webbsidor behöver göras nya? För att koppla egna webbsidor till en menypunkt måste sidan vara skapad och sparad innan den är valbar i menyredigeraren.