Fotoalbum

Funktionen med fotoalbum är trevlig och man kan välja olika sätt för visning av albumen på sin webbplats. 
 
Modellen för att styra visning av fotoalbum är densamma som för artiklar; ett bibliotek plus listor med urval av album för olika publiceringsplatser.
 
I startsidans block Webbplatsens innehåll (bilden till vänster) finns genvägarna Fotoalbum och Skapa fotoalbum. Eller går du via blå/grå menyerna i stegen 1-2-3 på bilden nedan. För att komma till en egen webbsida för fotoalbum, fortsätt med steg 4 och 5.