ClubRunner Support

Meny till supportsidorna: under Support ovan och i vänsterspalten
 

Målgrupp

Supportsidorna riktar sig till de klubbfunktionärer som använder ClubRunner för att lösa sina uppgifter: president, sekreterare, kommunikatör, skribent, programmakare m fl. Supportsidorna innehåller vägledning, utbildning samt tips och trix för olika delar av verktygslådan som ClubRunner utgör. 
 

Vad är ClubRunner?

ClubRunner är ett modernt kommunikationsverktyg som stödjer klubbfunktionärernas arbete och samarbete med allt från medlemsregister till webbpublicering och delning av klubbinformation i sociala media.
 
Använd ClubRunner för att optimera effekten av de ideella arbetsinsatserna som funktionärer och medlemmar gör:
 
  • Organisera ett arbetsflöde inom klubben så att olika funktionärsroller samverkar i att skapa innehåll och att sprida innehållet.
  • Fokusera internt på att öka medlemsengagemanget.
  • Fokusera externt på att öka klubbens synlighet i ert närsamhälle.
  • Gynna medlemsrekryteringen genom att fånga omgivningens intresse för vår Rotaryverksamhet. 
  • Väck uppmärksamhet genom kommunikation i många kanaler.
I löpande verksamhet är ClubRunner, Word, Youtube, Facebook osv bara olika verktyg för att arbeta med innehåll och kommunikation i olika kanaler. Så tänk inte på ClubRunner som "IT", utan som ett verksamhetsstöd.
 

 

 

Kunskapsbanker

1. Distriktets support - på svenska
Distriktets supportsidor för ClubRunner är strukturerade i funktionsområden och de viktigaste områdena har också instruktionsfilmer. Se nedan om rollbaserad utbildning!
 
2. ClubRunners support - på engelska
ClubRunners egen kunskapsbank är mycket stor och bör med fördel utnyttjas. Google-översatt till svenska fungerar den också hyggligt, men du måste skriva sökord på engelska.
 

Supportorganisation

2370-klubbarna ska maila frågor till DITS 2370 (Pernilla Sjöswärd, Värmdö Skärgård RK). Formulär för mail finns här.
 
Klubbar i andra distrikt ska kontakta sin distriktssupport för ClubRunner (se resp distriktswebb)!
 
Tekniska fel är sällsynta i ClubRunner, så användarfrågor gäller oftast att hitta vilken funktion - eller vilka funktioner - som kan användas i en viss situation. Börja därför med att fråga DITS innan du startar ett supportärende i Kanada!
 

Nyhetsbrev

Tips och nyheter om ClubRunner skickas då och då från distriktet. Tidigare nyhetsbrev finner du i menyn ovan: Om distriktet/Distriktets nyhetsbrev (flik ClubRunner).