Närvaro: registrering, Gottgörelse m m

 

Närvaro är inte kopplad till Evenemang

I ClubRunner finns ingen koppling mellan Evenemang och Närvaroregistrering. Det finns inte heller någon närvarokoppling till andra klubbar, eftersom ClubRunner är byggt utifrån att varje klubb äger all data för sina medlemmar.
 
Ordinarie veckomöte där närvaro ska registreras skapas i Närvaromodulen, oavsett vad som finns eller inte finns i klubbens Evenemangsplanerare.
 
Glöm inte att stänga mötet (Close) när registreringen är klar. Det är först när mötet stängs som det blir underlag för klubbens och distriktets närvarostatistik. Det går att öppna ett möte (re-open) för justering i efterhand.
 

Möte = ordinarie veckomöte, inget annat!

Registrera högst fyra möten per månad, dvs klubbens ordinarie veckomöten. Övriga möten hanteras med Makeups (gottgörelse), se nedan.
 

Utbildning

Läs om Närvaromodulen i ClubRunners Attendance Module Overview eller titta på ClubRunners Video Tutorial (båda på engelska).
 

Tips om slopad närvaroregistrering

Närvaroreglerna finns i "Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar", men numera ges möjlighet att i klubbens stadgar slopa dem. Närvaroregistreringen är sedan länge nedtonad i många klubbar, om de alls ägnar tid åt den, därav RI:s uppmjukning av regelverket. Se RI:s Procedurmanual som bl a finns under Support på distriktswebben.