Funktionärer

Klubbens funktionärslista når du enklast med en genväg från startsidans block Organisation och listan kan redigeras med behörighet 50 eller högre.
 

Lägg in nästa års funktionärer så snart som möjligt

När ni har valt nästa års funktionärer bör de läggas in så snart som möjligt. Prioritet är President och sekreterare för nästa rotaryår eftersom de redan i början av våren kommer att kallas till PETS och andra möten med utbildning och förberedelser för de kommande uppdragen.
 
Obs att President i nästa års lista även ska läggas in som Tillträdande president i årets lista, eftersom listorna inte är kopplade till varandra och det inte sker någon automatisk överföring av namn. Samma för nästa års sekreterare.
 
Notera också att Vice president och Presidentkandidat ("president nominee" i engelska procedurhandboken) är helt olika roller. Vice president är en eller flera styrelseledamöter som ska vara ersättare till presidenten vid dennes förfall (typ "vice VD"). Presidentkandidat kan bara vara en medlem, nämligen den som är vald att bli tillträdande president nästa år och president näst-nästa år.