Klubbmöten

Klubbutveckling

På den här sidan samlar vi information om utveckling av klubbtjänsten, dvs klubbens inre verksamhet i form av möten och föreningsfunktioner. Nedan finns artiklar om klubbmöten, i ett urval av alla distriktets artiklar.
 

Sökord: Club Innovation

RI-webben har en lång rad reportage från klubbar som tar nya grepp på klubblivet. Reportagen vittnar om nytänk på många områden i olika lokala miljöer, allt från medlemsrekrytering till mötesformer och projektinriktning. Läs gärna och bli inspirerad!
 

Praktiska tips för digitala möten

Zoom-blog om hemarbete med distansmöten har tips som är relevanta även för digitala Rotarymöten, liksom Zoom-blog för mötesvärdar
 

Verktyg för digitala möten

Zoom, GTM, Teams, Skype, Google Meet, Discord m fl: vilket är bäst? Som vanligt blir det en avvägning mellan pris, kvalitet och användarvänlighet! Om någon medlem har arbetat med ett visst verktyg kan det vara en startpunkt, eftersom det behövs en mötesvärd som kan verktyget och som kan hjälpa medlemmarna att komma på banan med videomöten. Annars är Zoom enkelt att komma igång med, även för mötesvärden! 
 
Zoom toppar i Businesses at Work Report, men du hittar andra jämförelser om du googlar t ex på "video conferencing rank". 
 

Zoom

Gå till zoom.us/buy för att teckna abonnemang. 

Tips: gör kontot "opersonligt" genom att använda klubbens e-postadress som användarnamn och koppla skattmästarens kreditkortet till kontot.

Artiklar om klubbmöten
Att starta nya klubbar med olika mötesformer och medlemsformer är nödvändigt för långsiktig överlevnad. Vårt distrikt tog tidigt initiativ till ett nationellt informationsnätverk för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och idéer kring denna fråga. Vi har haft fem intressanta digitala möten under året med deltagande från fem av våra tio distrikt. Nästa möte blir den 6/9. Det är en informell och öppen grupp så är du intresserad att delta är du mycket välkommen. Bifogat finns mitt upprop inför uppstarten.
Jag ser Rotary som ett stort isberg där de flesta medlemmar endast ser och utnyttjar de tio procent som syns ovan vattenytan. Vi måste börja förklara vad de nittio procent som finns under ytan innehåller.
 
När vi pratar om medlemsutveckling tänker vi ofta på förändring av antalet medlemmar i klubben eller distriktet. Men kanske vi istället skall se det som att utveckla av alla de enskilda medlemmar vi har? Tänk om vi kunde utbilda alla våra medlemmar till att veta mer om Rotary så de bättre tar del av och utnyttjar alla de Möjligheter som Rotary Öppnar, samt att de vågar berätta detta för andra människor som kan ha nytta och glädje av att bli medlemmar i Rotary och samtidigt förstärka vårt kompetensnätverk. En bra start är att logga in på rotary2370.se och rotary.org för att upptäcka vad som finns.
 
Det finns ett gammalt fint ordspråk "När det stormar bygger vissa vindskydd medan andra bygger segel". Så är det säker även nu i dessa Coronatider. Många hukar och hoppas att det snart skall vara över medan några undersöker vilka nya möjligheter den nya situationen ger. Många av våra klubbar har sett och utnyttjar de möjligheter den digitala världen ger. Några av de som ligger i framkant är Värmdö Skärgård RK och Nacka RK. Regelbundna veckomöten med bra föredrag och hög närvaro. Fortsatt insamling till Polio och lokala projekt via Swish med QR-kod. Fortsatt engagemang i projekt. Detta blandat med vissa fysiska aktiviteter utomhus. 
Detta ger även bra förutsättningar för att bjuda in nya potentiella medlemmar till mötena. Det är lätt att erbjuda vänner och bekanta att koppla upp sig och få en inblick i Rotary. Efter varje bra möte skall du tänka "Känner jag någon som skulle haft nytta och glädje av att höra det föredrag jag just fått lyssna till?" Skriv upp namnen på en lista och bjud in till nästa möte!
Det är via våra projekt och aktiviteter som vi syns och gör skillnad. Det gäller både i det stora med utrotningen av polio, internationella projekt och vad vi gör i lokalsamhället. De nära projekten är de som oftast syns och engagerar medlemmarna. De nära projekten kan locka nya medlemmar och sponsorer. Trots avsaknaden av fysiska möten är det många klubbar som fortsätter att driva sina projekt. Mentorer för ensamkommande, mentorer för entreprenörer, Latte-klubb för unga föräldrar, cykla utan ålder, rensa Mälaren, besök av Briggen, utlandsprojekt, insamling till Polio m m. TACK alla klubbar och enskilda som fortsätter driva era projekt!
Södertälje RK har etablerat en bra modell för vinlotteri i samband med sina digitala möten. En lott gäller för sex dragningar, en dragning varje månad. Vinsten är en låda med sex flaskor vin som levereras direkt hem till vinnaren. Fullt Coronasäkert och helt utan krånglig hantering. Allt överskott skall gå till Polio Plus.
Med denna långsiktiga modell ökar man gemenskap inom klubben, stimulerar till att delta på de digitala mötena samtidigt som man skapar pengar till Polio Plus. Som extra bonus och intresse skapare kombinerar man med löpande intressant vinutbildning. Läs vidare och få inspiration!
 
 
I mitt månadsbrev för augusti skrev jag en artikel med samma rubrik som ovan. Nu med ökade restriktioner är det än mer angeläget att hitta engagerande mötes- och kontaktmodeller som uppfyller gällande bestämmelser. Mariefreds RK har nu gett denna modell en konkret form. Läs vidare i brev från president Lena Bruhn och finn inspiration och om möjligt anpassa till er klubbs förutsättningar.
 
Tema 2024/25
Färdiga föredrag

 
Här finns inspelade föredrag som kan visas på klubbmöte för efterföljande diskussion, eller enskilt.