Publicerad av Claes Nilsson den 16 Jun 2022
För mig finns tre väsentliga värden med medlemskapet, vilka jag beskriver i artikeln.
 
Mina tre väsentliga värden med medlemskapet:
 1. Det fantastiska nätverket är som en social försäkring som kan användas både privat  och yrkesmässigt.
 2. Bildning genom alla de fantastiska föredrag som som breddar vyerna utanför de egna intressena.
 3. Meningen med livet ökar när man tillhör något större, som hjälper andra människor och bidrar till en positiv samhällsutveckling.
I dessa Coronatider med olika mötesrestriktioner så tror jag att de flesta saknar de traditionella fysiska mötena med gemenskap, mingel, projekt och föredrag. Det som för många är Rotary. De digitala mötena är bra, men ger inte riktigt full valuta som tidigare. En del funderar säkert på värdet av medlemskapet. Många kanske uppgraderar värdet nu när mötena saknas, medan andra kanske tvivlar på fortsatt medlemskap.
 
Medlemsavgiften till Rotaryklubben varierar mellan klubbarna, men är vanligen 1 300 – 1 800 kronor per år och innefattar avgift till klubben, till distriktet och till Rotary International.
 

Generella avgifter

Avgiften till RI är cirka 640 kronor per år och debiteras halvårsvis. Fakturan till klubben baseras på medlemsantalet som är registrerat i slutet av juni respektive slutet av december. Därför är det viktigt att klubben har sina medlemsregister uppdaterade vid dessa datum för att få rätt faktura.
 
Fakturan från distriktet (2370) är på cirka 510 kronor och innefattar distriktsavgift 210 kronor, två deltagare till PETS och distriktskonferens 100 kronor, Ungdomsutbytet 55 kronor, Rotary Norden 80 kronor och de som har ClubRunner 65 kronor (klubbar med Club Admin betalar direkt till Club Admin).
 
Vissa kostnader är i USD och EUR och därför skriver jag cirka, då kursen kan variera något. Distriktets faktura kommer årsvis i början av Rotaryåret.
 
Avgiften utöver dessa ”måste-avgifter” på ca 1 150 kronor är pengar som klubben själv bestämt och ansvarar för.
 
Många har synpunkter på avgiften till RI och hur dessa pengar används. Dessa pengar går till den övergripande administrationen, men framför allt till utbildning och service till distrikt och klubbar. Ekonomin i RI är ingen hemlighet utan är helt transparent och all redovisning finns på rotary.org och My Rotary.
 
Verksamhetsplan och budget för distriktet beslutas av de inkommande presidenterna vid Distriktsfondens budgetmöte (normalt vid PETS) och verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning godkänns av presidenterna vid Distriktfondens årsmöte (normalt vid distriktskonferensen).
 
Det är alltså klubbarna som bestämmer! Denna modell avser hur det ser ut i distrikt 2370.
 
Men en relevant fråga, speciellt i dessa tider, är givetvis ” Vad får jag för pengarna?”
 

Jag förklarar så här:

 1. En social försäkring.
  Jag har ständigt tillgång till ett lokalt och globalt kompetensnätverk med människor som delar Rotarys grundläggande värderingar. Detta kan jag nyttja vid akut behov av hjälp eller kontakt runt om i världen, i arbetet för att finna värdefulla kontakter eller för att bygga långsiktiga personliga relationer. Ladda ner appen ClubLocator för att alltid ha tillgång till uppgifter om närliggande klubbar. Värde för dig?
   
 2. Kunskap och bildning.
  Fri tillgång till egna klubbens och ytterligare 36 000 klubbars intressanta föredrag. Nu med de digitala mötena är det ännu lättare att ta del av andra klubbars föredrag. Distriktets hemsida har säkert en kalender för kommande program och kanske även tidigare inspelade föredrag. 30 föredrag á 50 kronor är 1 500 kronor. Värde för dig?
   
 3. Mening.
  Att vara delaktig i en gemenskap som är större än en själv och att kunna hjälpa enskilda människor och bidra till en positiv samhällsutveckling ger livet en ökad tillfredställelse och större mening. Värde för dig?
 
Dessa tre argument viktas givetvis olika av olika personer men bör för alla ha ett visst värde.
 
Hur är det för dig? Är ditt totala värde större än medlemsavgiften så stanna kvar eller gå med. Om inte, så fundera ytterligare en gång och diskutera gärna med någon annan om hur han/hon gjort sin värdering.
 
 
Claes Nilsson
DG 2370, 2020/21
 
Texten är också publicerad i Rotary Norden nr 2, 2021